Kinh Thánh Tân Ước

KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách MÁC

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thi thiên 119:105

Để đời sống đạo tăng trưởng, phước hạnh, Cơ Đốc nhân không thể thiếu lời Chúa. Chúng tôi xin lần lượt giới thiệu các tài liệu đọc Kinh Thánh do các nguồn khác nhau thực hiện.

Kinh Thánh Tân Ước theo dạng kịch bản

Nguồn: faithcomesbyhearing.com
Youtube: Sống Đạo

 

TÌM HIỂU THÁNH KINH
Nguồn: Thru The Bible http://ttb.twr.org/programs/
Youtube: Tìm Hiểu Thánh Kinh
Nghe trọn bộ Mác: https://www.youtube.com/playlist?list=PLflm0WOJ6Jd86uncqa2e2pW5kFqkLjZkv


KINH THÁNH TIẾNG VIỆT 1925
(Bản truyền-thống) | Mục sư Nguyễn Thỉ | Trọn bộ 66 sách
TRỌN BỘ 65 VIDEO: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvf_YYzEM_JgSNQvbaKrSv6_Q86gpWZxR

Ngày đăng: 09/17/2016