Ngọc Châu

9. TÂM SỰ NGƯỜI XA XỨ – Ngọc Châu

Lời giới thiệu

Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những sáng tác của tác giả Ngọc Châu:

1. Tình Chúa yêu người
2. Tạ Ơn Chúa
3. Ngày Chúa tái lâm
4. Sự Sống Đời Đời (Dây đào – Dây kép)
5. Cảm Tạ Ơn Ngài (Dây đào – Dây kép)
6. Xuân Nhớ Mẹ
7.  Môn Đồ Phi-e-rơ
8.  Đấng Chữa Lành
9. Tâm sự người xa xứ
10. Ý Cha được nên

————————————————————————————-

Xem trọn các tác phẩm của Ngọc Châu tại đây:
Youtube THÀNH NHƠN

 

Ngày đăng: 12/04/2021