Ngọc Châu

3. NGÀY CHÚA TÁI LÂM – Ngọc Châu

Lời giới thiệu

Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những sáng tác của tác giả Ngọc Châu:

1. Tình Chúa yêu người
2. Tạ Ơn Chúa
3. Ngày Chúa tái lâm
4. Sự Sống Đời Đời (Dây đào – Dây kép)
5. Cảm Tạ Ơn Ngài (Dây đào – Dây kép)

 

————————————————————————————-

Xem trọn các tác phẩm của Ngọc Châu tại đây:
Youtube THÀNH NHƠN

 

Ngày đăng: 05/02/2017