Cao Hữu Trí

CHÚA ƠI – Dân Ca

1. Đố Ai Chứ 
Phương Thùy – Khánh Tường
2. Lời Chúa
Hương Thủy
3. Chỉ Có Một
Quốc Đại
4. Đường Hầu Việc Chúa
Phương Thùy
5. Thương Tôi
Quốc Đại
6. Chúa Lắng Nghe 
Hương Thủy
7. Quăng Lưới Ra
Khánh Tường
8. Nguyện Đời Tôi
Phương Thùy
9. Cùng Hát Ca Tụng 
Quốc Đại
10. Hãy Chờ
Phương Thùy – Khánh Tường
11. Hạt Cải
Phương Thùy
12. Gió Thổi
Hương Thủy

Lời giới thiệu
CD Chúa ơi gồm 12 sáng tác mới của Mục sư Cao Hữu Trí mang âm hưởng dân ca, làn điệu quê hương. Phát hành tại Hoa Kỳ.

Nhạc, Lời và Art Design: Moses Cao Hữu Trí

Hòa âm: David Dong

Giá ủng hộ: $10.00 USD

Ngoài Hoa Kỳ xin thêm cước phí: $ 5.00 US

Liên Lạc:

MS Cao Hữu Trí

14642 Bushard St.

Westminster, CA 92683 USA

Email: mosescao@gmail.com

Ngày đăng: 04/05/2007