Cao Hữu Trí

EM VUI EM HÁT

1. Năm mười

2. Hi Hi Hi

3. La To Lên 10

4. Trong Hang Sâu

5. Mẹ Cứ Tưởng

6. Một Hai Người Tin

7. Người Nông Dân

8. Chia Gia Tài 8

9. Theo Mẹ

10. Cháy Phừng Phừng

11. Kìa Trong Nơi Phương Đông

12. Người Thứ Tư

13. Mất Tiền

14. Ơ Nầy Nhỏ Kia 3

15. Nhớ Không Thôi

16. Đi Đi Đi

17. Sao Lo Sợ

Lời giới thiệu

CD Em Vui Em Hát gồm 17 ca khúc của Mục sư Cao Hữu Trí viết cho thiếu nhi. Nội dung các bài hát đa số rút từ các truyện tích Kinh Thánh. Trên CD thấy ghi: Một Thời Con Nít Tập 4. Hy vọng tương lai Sống Đạo sẽ sưu tầm đủ các “Thời Con Nít” còn lại để giới thiệu đến các bạn thêm. Tác giả phát hành tại Hoa Kỳ.

Giá ủng hộ: $10.00 US

Ngoài Hoa Kỳ xin cộng thêm $5.00 US cước phí

Liên lạc:

MS Cao Hữu Trí
14642 Bushard St.
Westminster, CA 92683 USA
Email: mosescao@gmail.com

Ngày đăng: 01/05/2007