Trần Văn Trọng

ĐỜI CÓ CHÚA – Audio CD #6

1. Ngày Chúa Nhật

Tố Hà

2. Người Cha Tuyệt Vời

Quang Minh

3. Đời Có Chúa

Mỹ Dung

4. Nương Trong Giê Xu

Xuân Phú

5. Hạnh Phúc Bên Cha

Kim Cúc

6. Bình An Trong Giê Xu

Thụy Long

7. Chúc Đôi Uyên Ương Trong Ngày Cưới

Mai Thảo

8. Lời Nguyện Cầu Cho Dân Tộc Việt Nam

Ngọc Hải

9. Tình Cha Nghĩa Mẹ

Mai Hậu

10. Xem Kìa Hài nhi Giê Xu

Anh Tiến

Lời giới thiệu

CD #6 Đời Có Chúa gồm 10 tác phẩm của nhạc sĩ Trần văn Trọng do Văn Phẩm Nguồn Suối Tâm Linh thực hiện và phát hành.

Hòa âm: Quang Đạt
Giá ủng hộ: $10 US
Ngoài Hoa Kỳ xin cộng thêm $5 US cước phí

Liên lạc:

MS Trần văn Trọng

Email: trongtran47@yahoo.com
http://vietchristian.net/music/trongtran
www.nguonsuoitamlinh.net

 

 

 

 

Ngày đăng: 08/04/2007