Trần Văn Trọng

QUỲ BÊN CHÂN CHÚA – Audio CD #5

1. Giọt Sương Yêu Thương

Mỹ Dung

2. Chúa Biết Lòng Con Yêu Ngài

Nhất Trung

3. Chiếc Thuyền Mành

Mai Hậu

4. Cho Con Được Nói Tiếng Yêu Chúa

Thụy Long

5. Quỳ Bên Chân Chúa

Mai Thảo

6. Bên Chân Thập Tự

Quang Minh

7. Con Đường Theo Chúa

7. Con Đường Theo Chúa

8. Ánh Sáng Chúa Đến

Xuân Phú

9. Xuân Trở Về

Tố Hà

10. Chúa Phục Sinh

Anh Tiến

Lời giới thiệu

CD #5 Quỳ Bên Chân Chúa gồm 10 tác phẩm của nhạc sĩ Trần văn Trọng do Văn Phẩm Nguồn Suối Tâm Linh thực hiện và phát hành.

Hòa âm: Quang Đạt
Giá ủng hộ: $10 US
Ngoài Hoa Kỳ xin cộng thêm $5 US cước phí

Liên lạc:

MS Trần văn Trọng

Email: trongtran47@yahoo.com
http://vietchristian.net/music/trongtran
www.nguonsuoitamlinh.net

 

 

 

Ngày đăng: 08/04/2006