Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu

Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu (11-15)

Lời giới thiệu

Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Góc suy gẫm và cầu nguyện của Thiên Kiều Giang cùng bạn hữu mình. Kể từ tháng 11 2021 trang TKG & Bằng Hữu được giới thiệu trên Youtube Sống Đạo và bây giờ lưu lại nơi đây.

…Bằng hữu của tôi là ai? Có thể là tên bạn học thân thương chung một mái trường ngày xưa. Bạn là người chung việc bên cạnh trong sở làm. Bạn là thân nhân, họ hàng trong gia tộc. Bạn là mục sư, truyền đạo, tín hữu trong các hội thánh mà tôi quen biết. Bạn là những bạn thơ, bạn văn, bạn nhạc của tôi. Bạn là tri âm, tri kỷ thân mến hay chỉ là người tôi tình cờ gặp gỡ một lần trong đời. Đặc biệt hơn, Bạn là người đến với trang web nầy, người Bạn mà tôi chưa từng biết mặt. Và trên hết vẫn là người BẠN tôi yêu dấu, Chúa Giêxu của tôi.
Bằng hữu của tôi ơi! Tôi yêu thương Bạn nhiều lắm.
Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmail.com

11. Tự Nguyện Hay Bị Bắt Buộc ? Tháng 3/2005
12. Chết Với Chúa – Tháng 3/2005
13. Chúa Ơi ! Chúa Đâu Rồi ? Tháng 4/2005
14. Những Lá Cờ Thập Tự – Tháng 6/2005
15. Buồn Mưa – Tháng 7/2005

 

 

Ngày đăng: 03/25/2022