Lê Phước Ân

2. THEO CHÚA – Lê Phước Ân

Lời giới thiệu

Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những tác phẩm của tác giả Lê Phước Ân:

1. Tin Chúa Đi Anh (Ca sĩ – Dây đào)
2. Theo Chúa – Lê Phước Ân & Mai Huệ (Dây đào)
3. Ơn Cứu Rỗi (Dây đào – Dây kép)
4. Cùng Về Bên Chúa (Dây đào – Dây kép)
5. Lời Chúa Cho Con (Dây đào – Dây kép)

———————————————–
Xem trọn các tác phẩm của Lê Phước Ân tại đây:
YouTube LÊ PHƯỚC ÂN

 

Ngày đăng: 03/19/2015