Lê Phước Ân

3. ƠN CỨU RỖI – Lê Phước Ân

Lời giới thiệu

Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những tác phẩm của tác giả Lê Phước Ân:

1. Tin Chúa Đi Anh (Ca sĩ – Dây đào)
2. Theo Chúa – Lê Phước Ân & Mai Huệ (Dây đào)
3. Ơn Cứu Rỗi (Dây đào – Dây kép)
4. Cùng Về Bên Chúa (Dây đào – Dây kép)
5. Lời Chúa Cho Con (Dây đào – Dây kép)
6. Niềm Vui Của Mẹ (Dây đào)
7. Trái Thánh Linh (Dây đào – Dây kép)
8. Đêm Thánh (Dây đào – Dây kép)
9. Tin Chúa Đi Anh (Ca sĩ)
10. Lòng Con Tôn Kính (Ca sĩ)
11. Đêm Thánh (Ca sĩ – dây đào)
12. Chúa Cho Con Mùa Xuân (Dây đào)
13. Mừng Xuân Ơn Chúa (Dây đào – Dây kép)
14. Sáng Danh Thiên Chúa (Dây đào)
15. Lòng Con Khát Khao
16. Dòng Huyết Thánh Ân
17. Chúa Bình An

 

 

Ngày đăng: 03/19/2015