Lê Phước Ân

8. Đêm Thánh – Lê Phước Ân

Lời giới thiệu

Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những tác phẩm của tác giả Lê Phước Ân:

1. Tin Chúa Đi Anh (Ca sĩ – Dây đào)
2. Theo Chúa – Lê Phước Ân & Mai Huệ (Dây đào)
3. Ơn Cứu Rỗi (Dây đào – Dây kép)
4. Cùng Về Bên Chúa (Dây đào – Dây kép)
5. Lời Chúa Cho Con (Dây đào – Dây kép)
6. Niềm Vui Của Mẹ (Dây đào)
7. Trái Thánh Linh 
8. Đêm Thánh (Dây đào – Dây kép)
9. Tin Chúa Đi Anh (Ca sĩ)
10. Lòng Con Tôn Kính (Ca sĩ)

——————————————————

Xem trọn các tác phẩm của Lê Phước Ân nơi đây:
Youtube LÊ PHƯỚC ÂN
Youtube THÀNH NHƠN

 

 

 

Ngày đăng: 11/30/2021