Mục sư Lữ Thành Kiến

CHÚA QUÁ YÊU TÔI

1. Tình Yêu Không Phai Tàn

2. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

3. Buổi Mai Với Giê-xu

4. Chúa Biết Rõ

5. Ngài Nâng Tôi Lên

6. Chúa Quá Yêu Tôi

7. Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi

8. Chúa Và Con

Thơ Lữ Thành Kiến – Nhạc Lê Đình Tín

9. Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

10. Này Là Truyện Ký Tôi

Lời giới thiệu

Chúa Quá Yêu Tôi, CD mới nhất của Mục sư Lữ Thành Kiến gồm 10 Thánh ca do chính Mục sư tôn vinh Chúa. CD thu tại studio VHope – Lê Anh Đông, Sài gòn tháng 1/2018, trong cố gắng dùng những gì mình có do Chúa ban cho để tiếp tục gây quỹ cho quỹ Truyền Giáo Kim Hoa.

Giá ủng hộ: $10.00

Liên lạc:

Mục sư LỮ THÀNH KIẾN
kienlu@aol.com

 

Ngày đăng: 02/03/2018