Mục sư Lữ Thành Kiến

KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA

1. Người Bạn Tôi Yêu Mến

2. Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi

3. Nhìn Lên Cha Thánh

4. Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

5. Kinh Hòa Bình

6. Nương Mình Trong Cánh Chúa

7. Khúc Hát Tâm Linh

8. Điều Tôi Thấu Hiểu

9. Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

10. Xin Mở Mắt Chúng Con

Lời giới thiệu

Thực hiện trong chuyến truyền giáo và Đào Tạo Môn Đồ tại Việt Nam tháng 3/2013. Gồm 10 bài Thánh Ca, phần lớn nằm trong cuốn Thánh Ca của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và Phúc Âm Ca.

CD được thực hiện chỉ để ca ngợi Chúa, làm tròn một ước mơ từ lâu khi mới tin Chúa. CD có rất nhiều khuyết điểm vì khả năng giới hạn. Gửi đến quý bạn hữu như một món quà rất nhỏ nhưng đầy một tấm lòng. Hãy cùng nhau ca ngợi Chúa.

Mục sư Lữ Thành Kiến
kienlu@aol.com

 

Ngày đăng: 04/03/2013