Chau's Brothers

BƯỚC ĐI TRONG CHÚA

1. Tình Là Gì? / Hoàng Phúc

Yến Xuân

2. Đã Bao Lần Con Hứa / Hoàng Phúc

Thu Hương

3. Ngợi Khen Đấng Siêu Việt / An Phước

K’Long Hagim

4. Chúa Mãi Bên Con / Hồng Sơn

Tố Hà

5. Bước Đi Trong Chúa / An Phước

Tấn Đạt

6. Sức Sống Mới Từ Cha / An Phước

Hương Giang

7. Tiếng Chúa Dịu Êm / Hoàng Phúc

Xuân Trường

8. Máng Chiên Đê Hèn / Hồng Sơn

Quỳnh Lan

9. Chúa Đã Gọi Con / Hoàng Phúc

Xuân Phú

10. Nhận Chén Đau Thương / Hồng Sơn

Mai Thảo

11. Nhớ Về Si Ôn / Hồng Sơn

Mỹ Dung

12. Đoàn Nam Giới Tin Lành Việt Nam / An Phước

Nhóm Hoa Đất

Lời giới thiệu

CD “Bước Đi Trong Chúa” gồm 12 ca khúc của Chau’s Brothers: Hồng Sơn, An Phước, Hoàng Phúc do Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm sản xuất và phát hành năm 2007.

Biên Tập: MS Châu Trọng Ngọc
Nhạc & Lời: HỒNG SƠN, AN PHƯỚC, HOÀNG PHÚC
Hoà Âm: David Dong – Quang Đạt

Giá ủng hộ:
Song book: $5.00
CD nhạc và lời (vocal): $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks): $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order:
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503

Email: mschauanphuoc@yahoo.com
phucchau2000@yahoo.com
Tel. (707) 649-1681

 

 

Ngày đăng: 08/03/2007