Chau's Brothers

LỜI NGUYỆN CẦU

1. Chúa Yêu Trần Thế - Hoàng Phúc  Mai Thảo

Mai Thảo

2. Tình Chúa Không Phai - Hoàng Phúc 

Xuân Trường

3. Sống Trong Tình Ngài - Hoàng Phúc

Khắc Cường

4. Nơi Đồi Gô-Tha - Lời Bùi Trung Hiếu

Tấn Trung

5. Nguồn Sống Trong Tâm - Hồng Sơn 

Tố Hà

6. Lời Thiên Chúa - Hoàng Phúc

Linh Năng

7. Ngài Đến - Hoàng Phúc

Khắc Cường

8. Chúc Tôn Giê-Xu - Bùi Trung Hiếu

Tố Hà

9. Tình Ngài - Hoàng Phúc

Xuân Trường

10. Xin Trao Chúa Trọn Đời - Hoàng Phúc 

Mai Thảo

11. Lời Nguyện Cầu - Hoàng Phúc

Tấn Trung

12. Đấng Hằng Sống - Lời Bùi Trung Hiếu

Đoan Trang, Linh Năng

Lời giới thiệu

Nhạc & Lời Châu Hoàng Phúc
Thực Hiện: David Dong
Hòa âm & Keyboards: David Dong
Guitar solo & Acoustic: Tran. P.A. Dũng – Violon: Hồ Ðăng Hội
Saxophone & Mix: Psalm! Music Studio By: David Dong
Designed by: Nguyễn Hữu Tú

Psalm! Music Copyrights 2001. All Rights reserved

Xin liên lạc:

Chau’s Brothers

Email: mschauanphuoc@yahoo.com
http://chaubrothers.vietchristian.com

Ngày đăng: 08/02/2001