Chau's Brothers

NGUỒN SỐNG TRONG TÂM

1. Ngài Là Đấng Mê Si

2. Nguồn Sống Trong Tâm

3. Ca Ngợi Chúa Cao Quý

4. Đời Trọn Hiến

5. Nơi Đồi Gô Tha

6. Lòng Con Ghi Ơn Cha

7. Đấng Hằng Sống

8. Bước Chân Con Trở Về

9. Ha Lê Lu Gia Tạ Ơn

10. Dâng Chúa Khúc Tình Ca

Lời giới thiệu

DVD Karaoke gồm 12 ca khúc của Châu Hồng Sơn, Châu An Phước, Châu Hoàng Phúc, phát hành năm 2004

Biên Tập: Rev. Châu Trọng Ngọc – Pastor
Sản Xuất & Phát Hành: Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Copyrights (c) 2004 By Paul Phuoc Chau – Pastor
Hoà Âm: David Dong

Giá ủng hộ: $15 US + $ 2.US cước phí (trong Hoa Kỳ)

+ $ 5 US cước phí (ngoài Hoa Kỳ).

Xin liên lạc:

Chau’s Brothers

Email: mschauanphuoc@yahoo.com
http://chaubrothers.vietchristian.com

Ngày đăng: 08/03/2004