Joshua H Nguyen

THÁNH CA ALBUM VOL 3

01. Chính Ngài Vua Vinh Hiển – Anh Tuấn
02. Ngài Đáng Thờ Phượng – Duy Phạm
03. Loài Người – Quốc Duy
04. Ngợi Khen Đấng Cứu Chuộc – Anh Thư
05. Tấm Lòng Thờ Tôn – Thanh Lam & Sỹ Hiền
06. Chúc Tôn Thần Chúa – Hiếu Chan
07. Dòng Huyết Nhiệm Màu – Hiếu Chan
08. Vua Đời Con – Anh Thư
09. Đấng Gìn Giữ Con – Huỳnh Tú
10. Trước Ngôi Quyền Năng – Duy Phạm
11. Thờ Tôn Cha Thánh – Hiếu Chan
**********
Thu âm: Heaven Studio
Nguồn: Heaven For You
Email: joshuaheavenworship@gmail.com
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã nghe. Heaven For you hy vọng tất cả mọi người theo dõi và cùng thờ phượng, hầu cho danh Chúa được vinh hiển và mọi phước hạnh sẽ đến trên mỗi cá nhân, gia đình và dân tộc. Hãy đăng ký và chia sẽ kênh để cập nhật những bài hát mới. God Bless You.

Lời Giới Thiệu:

Joshua Nguyen là thành viên trong ban thờ phượng của Hội Thánh Mỹ, nơi có cơ hội học hỏi, cũng như tiếp cận với bầu không khí thuộc linh, và tấm lòng nóng cháy trong sự thờ phượng. Vì lý do đó mà anh được sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, cũng như được Ngài dẫn dắt để chuyển lời những bài hát tiếng Anh sang tiếng Việt. Anh thiết nghĩ đây cũng là tài sản quý giá của thế giới rộng lớn mà chúng ta cũng được dự phần, hầu làm phong phú, cũng như kiện toàn sự thờ phượng của chúng ta.

Sau khi Joshua hoàn tất hơn 100 bài và sau khi thu âm để phổ biến khoảng 10 bài thì nhận thấy nhạc Mỹ khó cho người Việt sử dụng. Vì vậy mà Chúa đặt để trong lòng và thúc giục anh viết để người Việt sáng tác cho người Việt. Vì vậy mà mục vụ Heaven For You ra đời, với mục đích gây dựng thân thể Đấng Christ và đem phúc âm đến cho người Việt Nam qua âm nhạc.

Liên lạc: 
Email: joshuaheavenworship@gmail.com

Youtube Joshua H Nguyen Official:
https://www.youtube.com/channel/UC2KQFNtrzwH4w-rd9szdhMw/videos

Ngày đăng: 04/02/2022