Joshua H Nguyen

THÁNH CA ALBUM VOL 4

01. Ngài Là Chúa Diệu Vinh – Huỳnh Tú
02. Mời Thánh Linh Đến – Hiếu Chan
03. Chúa Nhân Từ Đáng Tôn – Phương Chi & Đăng Khoa
04. Đấng Con Dựa Nương – Anh Thư
05. Tự Do Thờ Tôn – Hiếu Chan
06. Lạ T Vua Thánh – Huỳnh Tú
07. Tiếng Chúa – Đức Duy
08. Bên Chúa Phước Thay – Huỳnh Tú
09. Bởi Ân Điển – Đức Duy
10. Đấng Sống Hiển Vinh – Huỳnh Tú
11. Tự Do – Đức Duy
12. Mở Các Cửa Ngài – Hiếu Chan
**********
Thu âm: Heaven Studio
Nguồn: Heaven For You
Email: joshuaheavenworship@gmail.com
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã nghe. Heaven For you hy vọng tất cả mọi người theo dõi và cùng thờ phượng, hầu cho danh Chúa được vinh hiển và mọi phước hạnh sẽ đến trên mỗi cá nhân, gia đình và dân tộc. Hãy đăng ký và chia sẽ kênh để cập nhật những bài hát mới. God Bless You.

Lời Giới Thiệu:

Joshua Nguyen là thành viên trong ban thờ phượng của Hội Thánh Mỹ, nơi có cơ hội học hỏi, cũng như tiếp cận với bầu không khí thuộc linh, và tấm lòng nóng cháy trong sự thờ phượng. Vì lý do đó mà anh được sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, cũng như được Ngài dẫn dắt để chuyển lời những bài hát tiếng Anh sang tiếng Việt. Anh thiết nghĩ đây cũng là tài sản quý giá của thế giới rộng lớn mà chúng ta cũng được dự phần, hầu làm phong phú, cũng như kiện toàn sự thờ phượng của chúng ta.

Sau khi Joshua hoàn tất hơn 100 bài và sau khi thu âm để phổ biến khoảng 10 bài thì nhận thấy nhạc Mỹ khó cho người Việt sử dụng. Vì vậy mà Chúa đặt để trong lòng và thúc giục anh viết để người Việt sáng tác cho người Việt. Vì vậy mà mục vụ Heaven For You ra đời, với mục đích gây dựng thân thể Đấng Christ và đem phúc âm đến cho người Việt Nam qua âm nhạc.

Liên lạc: 
Email: joshuaheavenworship@gmail.com

Youtube Joshua H Nguyen Official:
https://www.youtube.com/channel/UC2KQFNtrzwH4w-rd9szdhMw/videos

 

Ngày đăng: 04/04/2022