Joshua H Nguyen

THÁNH CA ALBUM VOL 5

01. Chúa Toàn Năng – Huỳnh Tú
02. Đến Chúc Tôn Ngài – Huỳnh Tú
03. Nhìn Xem Chiến Thắng – Anh Thư
04. Jêsus, Đấng Mêsi – Hiếu Chan
05. Được Dựng Nên Mới – Huỳnh Tú
06. Vinh Hiển Chúa Còn Mãi – Duy Phạm
07. Thánh Linh Ở Đâu, Tự Do Ở Đó – Anh Thư
08. Trông Đợi Chúa – Anh Thư
09. Jêsus Gọi Con Là Bạn – Huỳnh Tú
10. Dòng Sông Sự Sống – Anh Thư
**********
Thu âm: Heaven Studio
Nguồn: Heaven For You
Email: joshuaheavenworship@gmail.com
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã nghe. Heaven For you hy vọng tất cả mọi người theo dõi và cùng thờ phượng, hầu cho danh Chúa được vinh hiển và mọi phước hạnh sẽ đến trên mỗi cá nhân, gia đình và dân tộc. Hãy đăng ký và chia sẽ kênh để cập nhật những bài hát mới. God Bless You.

Lời Giới Thiệu:

Joshua Nguyen là thành viên trong ban thờ phượng của Hội Thánh Mỹ, nơi có cơ hội học hỏi, cũng như tiếp cận với bầu không khí thuộc linh, và tấm lòng nóng cháy trong sự thờ phượng. Vì lý do đó mà anh được sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, cũng như được Ngài dẫn dắt để chuyển lời những bài hát tiếng Anh sang tiếng Việt. Anh thiết nghĩ đây cũng là tài sản quý giá của thế giới rộng lớn mà chúng ta cũng được dự phần, hầu làm phong phú, cũng như kiện toàn sự thờ phượng của chúng ta.

Sau khi Joshua hoàn tất hơn 100 bài và sau khi thu âm để phổ biến khoảng 10 bài thì nhận thấy nhạc Mỹ khó cho người Việt sử dụng. Vì vậy mà Chúa đặt để trong lòng và thúc giục anh viết để người Việt sáng tác cho người Việt. Vì vậy mà mục vụ Heaven For You ra đời, với mục đích gây dựng thân thể Đấng Christ và đem phúc âm đến cho người Việt Nam qua âm nhạc.

Liên lạc: 
Email: joshuaheavenworship@gmail.com

Youtube Joshua H Nguyen Official:
https://www.youtube.com/channel/UC2KQFNtrzwH4w-rd9szdhMw/videos

Ngày đăng: 04/07/2022