Phương Đài

CON TẠ ƠN CHA – Phương Đài Vol 01

1. Đời Con Đây 
Phương Đài
2. Chớ Lo Phiền Chi Hết 
Phương Đài
3. Con Xin Hầu Việc
Phương Đài
4. Yêu Như Chúa Đã Yêu Con
Phương Đài
5. Ca Ngợi Ngài
Phương Đài
6. Đấng Chăn Giữ Tôi Ơi
Phương Đài
7. Con Ong Lu Bu
Phương Đài
8. Một Trời Thương
Phương Đài
9. Tình Yêu Thiên Thượng
Phương Đài
10. Busy Bee
Phương Đài

Lời giới thiệu

CON TẠ ƠN CHA là CD đầu tay của Phương Đài. Thực hiện năm 2004, gồm 9 ca khúc Việt và Anh ngữ do Phương Đài sáng tác và 1 ca khúc “Một Trời Thương” do Thái Trịnh và Nguyễn Trọng Toàn. Âm điệu tây phương trẻ trung, mong góp phần thêm trong vườn Nhạc Tin Lành. Hết số tiền thu được qua các CDs của Phương Đài được dùng để yểm trợ cho công việc truyền giáo VN.

Nhạc và lời: Phương Đài

Piano, Keyboard, hòa âm và bìa trình bày: Phương Đài và Brian A. Price

Thu âm tại: dbforHim studio

Giá ủng hộ: $10 USD/CD bao gồm cước phí trong và ngoài Hoa Kỳ.

Liên lạc:

Phương Đài / dbforHim

8155 Mulberry Place

Dublin, CA. 94568. USA

Tel: 925-829-3348

Email: dai@dbforHim.com or phuongdai@hatchoChua.com

Website: www.dbforHim.com or www.hatchoChua.com

 

 

 

Ngày đăng: 08/06/2004