Phương Đài

VUI MỪNG MÃI – Phương Đài Vol 03

1. God Is Love
Phương Đài
2. Mừng Một Ngày Mới 
Phương Đài
3. Vui Mừng Mãi 
Phương Đài
4. Công Cha
Amy Thiên-Ai
5. Chúa Ban Cho Em
Amy Thiên-Ai
6. Yêu Anh
Phương Đài
7. Ngủ Đi Con
Phương Đài
8. Đừng Quên 
Phương Đài
9. My Friends
Amy Thiên-Ai
10. Guard Our Minds
Phương Đài

Lời giới thiệu

VUI MỪNG MÃI là CD thứ 3, gồm 10 ca khúc Việt và Anh ngữ, sáng tác của Phương Đài, thực hiện năm 2006 tại Hoa Kỳ. Âm điệu trẻ trung tây phương, mong góp phần thêm trong vườn Nhạc Tin Lành. Hết số tiền thu được qua các CDs của Phương Đài được dùng để yểm trợ cho công việc truyền giáo VN.

Nhạc, lời và bìa trình bày: Phương Đài

Acoustic Guitar: Phương Đài

Piano Keyboard và Hòa âm: Phương Đài và Brian A. Price

Thu âm tại: dbforHim studio

Giá ủng hộ: $10 USD/CD bao gồm cước phí trong và ngoài Hoa Kỳ.

Liên lạc:

Phương Đài / dbforHim

Email: dai@dbforHim.com or phuongdai@hatchoChua.com

Website: www.dbforHim.com or www.hatchoChua.com

 

 

 

Ngày đăng: 02/06/2006