Phương Đài

NGÀI – Phương Đài Vol 04

1. Ngài 
Phương Đài & Thế Cường
2. Con Yêu Jêsus
Phương Đài & Amy Thiên Ái
3. Chúa Ở Cùng
Phương Đài
4. Nợ Yêu Thương
Phương Đài
5. Ngợi Khen Chúa
Phương Đài & Thế Cường
6. Tình Yêu Của Ngài
Phương Đài
7. Chăm nhìn lên Chúa 
Amy Thiên Ái
8. Biến Đổi
Phương Đài
9. Hãy Sẵn Sàng
Phương Đài
10. Xin Chúa Thương Xót Việt Nam
Phương Đài
11. God Is There
Phương Đài
12. Tin Nhận Ngài 
Thế Cường
13. Tình Yêu Của Ngài (remix) 
Phương Đài
14. Lời Tâm Tình – Tác Giả
Phương Đài
15. Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
Civilla D. Martin & Charles H. Gabriel

Lời giới thiệu

NGÀI là CD thứ 4, sáng tác của Phương Đài, thực hiện năm 2007 tại Hoa Kỳ. Gồm các ca khúc cho mọi lứa tuổi và giới trẻ. Tiếng hát của Phương Đài, Thế Cường và Amy Thiên Ái. Mong góp phần thêm trong vườn Nhạc Tin Lành. Hết số tiền db For Him thu được qua các CDs của Phương Đài được dùng để yểm trợ cho công việc truyền giáo VN.

Nhạc, lời, bìa designed và Acoustic Guitar: Phương Đài

Piano Keyboard và phối nhạc / arranged, mixed & produced by: Phương Đài và Brian A. Price

Thu âm và phát hành tại: dbforHim studio USA

Giá ủng hộ: $10 USD / 2CDs bao gồm cước phí trong và ngoài Hoa Kỳ như Canada và Australia

Liên lạc:

Phương Đài / dbforHim

Email: dai@dbforHim.com or phuongdai@hatchoChua.com

Website: www.dbforHim.com or www.hatchoChua.com

 

 

Ngày đăng: 10/06/2007