Phương Đài

GIÒNG SÔNG PHƯỚC HẠNH – Phương Đài Vol 02

1. Dòng Sông Phước Hạnh 
Phương Đài
2. Tin Nhận Ngài 
Phương Đài
3. Nguyện Xin Tái Dâng
Phương Đài
4. Đẹp Lòng Cha
Phương Đài
5. Bền Lòng Trông Cậy
Phương Đài
6. Mẹ Ơi !
Phương Đài
7. Yêu Chúa Yêu Nhau 
Phương Đài
8. Việt Nam Ơi !
Phương Đài
9. River of Blessings
Phương Đài
10. Believe in You
Phương Đài
11. Commit Myself to You
Phương Đài
12. Pleasing to You
Phương Đài
13. Wait on You
Phương Đài
14. Love God Love Each Other
Phương Đài

Lời giới thiệu

DÒNG SÔNG PHƯỚC HẠNH là CD thứ 2, gồm 14 ca khúc Việt và Anh ngữ, sáng tác của Phương Đài, thực hiện năm 2005 tại Hoa Kỳ. Âm điệu trẻ trung tây phương, mong góp phần thêm trong vườn Nhạc Tin Lành. Hết số tiền thu được qua các CDs của Phương Đài được dùng để yểm trợ cho công việc truyền giáo VN.

Nhạc, lời và bìa trình bày: Phương Đài

Acoustic Guitar: Phương Đài

Piano Keyboard và hòa âm: Phương Đài và Brian A. Price

Thu âm tại: dbforHim studio

Giá ủng hộ: $10 USD/CD bao gồm cước phí trong và ngoài Hoa Kỳ.

Liên lạc:

Phương Đài / dbforHim

8155 Mulberry Place

Dublin, CA. 94568. USA

Tel: 925-829-3348

Email: dai@dbforHim.com or phuongdai@hatchoChua.com

Website: www.dbforHim.com or www.hatchoChua.com

 

 

 

Ngày đăng: 08/06/2005