Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 291-295)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 291-295)

Bài 291 – Mưa Acid
Bài 292 – Thịt Rắn Xào
Bài 293 – Thuận Trời, Nghịch Trời
Bài 294 – Nói Chuyện
Bài 295 – Có Tội Thì Phạt

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 07/06/2024