Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 271-275)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 271-275)

Bài 271 – Dầu Tăng Giá
Bài 272 – Bảy Lời Nói Chót
Bài 273 – Gởi Thư Bằng Vệ Tinh
Bài 274 – Albert Einstein
Bài 275 – Father’s Day

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 05/06/2024