Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 241-245)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 241-245)

Bài 241 – Con Người
Bài 242 – Nhân Vật Vĩ Đại Nhất
Bài 243 – Làm Hay Có
Bài 244 – Chữa Bệnh Lo Lắng
Bài 245 – Cội Nguồn

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy (Chúa Sẽ Lo Toan)
Video: Sống Đạo

 

 

 

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 01/27/2024