Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 251-255)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 251-255)
Bài 251 – Núi Đầu Lâu
Bài 252 – Tôi Là Ai?
Bài 253 – Con Của Cùng Một Cha
Bài 254 – Nhớ và Quên
Bài 255 – Nước

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy (Chúa Sẽ Lo Toan)
Video: Sống Đạo

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 03/04/2024