Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 266-270)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 266-270)

Bài 266 – Mã-nam-Sang
Bài 267 – Mã-nam-Sang – Phần 2
Bài 268 – Triết Gia Blaise Pascal
Bài 269 – Luật Pháp
Bài 270 – Ca Đoàn Beattles

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 04/21/2024