Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 256-260)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 256-260)

Bài 256 – Trẻ Con Nghĩ Về Người Lớn
Bài 257 – Tha Thứ
Bài 258 – Thượng Đế
Bài 259 – Khai Phóng
Bài 260 – Phi Thuyền Pioneer Thứ 11

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy (Ngài Biết Rõ)
Video: Sống Đạo

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 03/16/2024