Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 281-285)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 281-285)

Bài 281 – Giô-Sép
Bài 282 – Bánh Vẽ Và Bánh Hằng Sống
Bài 283 – Cam-Bốt
Bài 284 – Tình Thương Thượng Đế
Bài 285 – Được Ân Xá

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 06/02/2024