Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 236-240)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 236-240)

Bài 236 – Thay Đổi Tâm Tính
Bài 237 – Đi Tìm Thượng Đế
Bài 238 – Tự Do Thật (Bài 2)
Bài 239 – Lỗi Của Ai?
Bài 240 – Skylab

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

 

 

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 01/13/2024