Voice Of Hope

NGÀI CỨU TÔI – Voice Of Hope 1

1. Tình Chúa Vẫn Còn Nguyên

Mai Thảo

2. Ngài Cứu Tôi

Thanh Hiệp

3. Chúa

Đoan Trang

4. Ngài Là Vầng Đá

Xuân Trường

5. Hãy Dựa Nương Nơi Cứu Chúa

Mai Thảo

6. Tiếng Yêu Thương

Xuân Trường

7. Từ Nguyên Thủy

Tố Hà

8. Con Đường Chúa Đã Đi

Tấn Trung

9. Salom Giê-hô-va

Mai Thảo

10. Ước Mơ Đời Tôi

Haghim

11. Đấng Chăn Dắt

Đoan Trang

12. Hối Tiếc

Mai Thảo

Lời giới thiệu

CD Ngài Cứu Tôi, Tuyển Tập Thánh Ca Voice Of Hope 1. Phát hành năm 2001 tại Việt Nam.

Biên Tập: David Dong

Thực hiện: Voice Of Hope

Hòa âm & Keyboards: David Dong

Guitar solo: Vũ Hoàng Loan & Trần P.A. Dũng – Saxo: Lưu Anh Dũng

Violin: Hồ Đăng Hội.

Recording & Mix: Psalm Music Studio

Voice Of Hope Copyright 2001

Ngày đăng: 08/03/2001