Voice Of Hope

TRONG TAY CHÚA – Voice Of Hope 4

1. Người Bạn Tôi Yêu Mến – Phúc Âm Ca

Tốp Ca

2. Hướng Tâm Lên – Thiên Kiều Giang

Nhất Trung

3. Tình Yêu Vẹn Toàn – Nhất Trung

Nhất Trung

4. Ghết-sê-ma-nê Đêm Thương Khó – Đoàn Trực

Tô Châu

5. Nguồn Sự Sống – Lê Anh Đông

Linh Năng, Nguyên Thủy

6. A-dam Con Ở Đâu ? – Thiên Kiều Giang

Thành Trực

7. Tâm Tôi – Lời Việt Thảo Lan

Nguyên Thủy

8. Ơn Cao Sâu – Ngô Thanh Nam

Hữu Chương

9. Bài Ca Ăn Năn – Lê Anh Đông

Linh Năng

10. Trong Tay Chúa – Lời Việt Đặng Minh Trí

Hữu Chương – Linh Năng

Lời giới thiệu

CD Trong Tay Chúa, Tuyển Tập Thánh Ca Voice Of Hope 4. Phát hành năm 2003.

Biên tập: Hải Âu

Thực hiện: Voice of Hope

Hoà âm & Phối khí: Quang Đạt

 

 

 

Ngày đăng: 08/03/2003