Voice Of Hope

VỀ ĐÂU ? Voice of Hope 7

1. Về Đâu – Đoàn Trực

Thành Trực

2. Gặp Gỡ Chúa Jesus

Ng Thủy-Ng Luyến-Th Trực-L Năng

3. Tình Yêu Hy Vọng – Quốc Thi

Ngọc Luyến

4. Trọn Cả Tấm Lòng*

Đình Nguyên

5. Ca Khen Tình Yêu Trời – Quốc Thi

Nguyên Thủy – Linh Năng

6. Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Nguyên Thủy

7. Jesus Yêu Thương – Đinh Hiền Nhân

Nenita

8. Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố – Lời Việt Vũ Đức Nghiêm

Linh Năng

9. Nhìn Xem Cứu Chúa Siêu Việt **

Anh Thư

10. Cảm Tạ Chúa **

Ng Thủy – Nenita – Th Trực – L Năng

Lời giới thiệu

CD Về Đâu, Tuyển Tập Thánh Ca Voice of Hope 7 phát hành tại Việt Nam năm 2006.

Biên tập: Đoàn Thành Trực
Thực hiện: Voice of Hope
Hoà âm & Phối khí: Quốc Thi, Quang Anh**, Quang Đạt*
Thu âm & mix: Quốc Thi

 

Ngày đăng: 08/03/2006