Voice Of Hope

TÌM LẠI NIỀM TIN – Voice Of Hope 5

1. Đời Người Chóng Qua

Nenita

2. Tìm Lại Niềm Tin (Nhạc&Lời: Đoàn Trực)

Thành Trực

3. Đến Với Giê-xu (Nhạc&Lời: Lê Anh Đông)

Linh Năng – Nguyên Thủy

4. Chúa Vẫn Đợi Chờ

Thúy Luận

5. Chúa Nhân Từ (Nhạc&Lời: Nhất Trung)

Nhất Trung

6. Ngài Là Tất Cả Cho Tôi (Lời Việt: Lê Phước Thiện)

Nguyên Thủy

7. Phút Suy Tư (Nhạc&Lời: Lê Phước Thiện)

Xuân Phú

8. Năng Quyền Tình Yêu Ngài (Nhạc: Nước Ngoài)

Tố Hà

9. Chúa Gục Đầu (Nhạc&Lời: Thiên Kiều Giang)

Tô Châu

10. Khi Cha Đổi Mới (Nhạc&Lời: Lê Anh Đông)

Linh Năng

Lời giới thiệu

CD Tìm Lại Niềm Tin, Tuyển Tập Thánh Ca Voice Of Hope 5. Phát hành năm 2004 tại Việt Nam.

Biên tập: Hải Âu

Thực hiện: Voice of Hope

Hoà âm & Phối khí: Quang Đạt

 

 

 

 

Ngày đăng: 08/03/2004