Sống Đạo Truyền Thanh

Sống Đạo Truyền Thanh 10

1. Lời Chào Sống Đạo

2. Cầu Nguyện

MS Phạm Hữu Thuận

3. CK: Những Giấc Mơ Trong Đời - TKG

Kim Cúc

4. Những Giấc Mơ - Vũ Tín Trung

Linh Khiêm

5. Ý Trời - Môn Đồ AB

Vĩnh Lực - Hàn Linh

6. CK: Con Hiếu - TKG

Jeremy Phillips

7. Phỏng Vấn Nguyễn Ngọc Ngạn

Sống Đạo

8. Tình Yêu Ban Đầu - Vương Tố Anh

Mai Thanh

9. Thánh Kinh Giải Đáp

MS Trần Hoàng Lưu

10. Tân Cổ Nhạc: Khi Tôi Muốn Làm Lành - TKG

Cẩm Tiên - Trọng Phúc