Sống Đạo Truyền Thanh

Sống Đạo Truyền Thanh 31

1. Ca Khúc: Vì Tình Yêu Chúa Giáng Sinh – An Bình

Nhóm Cadillac

2. Giáng Sinh Và Tình Yêu Thiên Chúa - MS Nguyễn Bá Thanh

Việt Hùng & Ninh Sơn

3. Chứng nhân: Phỏng vấn anh em người dân tộc Chăm H’roi

Thiên Quốc & Hải Yến

4. Chăm Sóc Thân Thể Và Linh Hồn – Tường Vi

Ninh Sơn

5. Các Ngươi Phải Sanh Lại – MS James L. Melton

Kim Hân

6. Mục Sư Cũng Là Con Người – MS Nguyễn Duy Tân

Việt Hùng

7. Truyện Ngắn: Giai Điệu Yêu Thương – Kim Hân

Kim Hân

8. Người Duy Nhất Có Quyền Tha Tội – MS Nguyễn Văn Huệ

Mục sư Lữ Thành Kiến

Xem lại các số Sống Đạo Truyền Thanh cũ từ 11-30 trên kênh Youtube Sống Đạo:
Playlist Sống Đạo Truyền Thanh: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY-2JL9Gp2R_kBuQQIhK2zbC

Sống Đạo Truyền Thanh 31 – Chủ đề NGƯỜI DUY NHẤT CÓ QUYỀN THA TỘI – Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 73, số Đông 2019. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube của Sống Đạo.

Liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdaoministry@gmail.com

 

NGƯỜI DUY NHẤT CÓ QUYỀN THA TỘI – Sống Đạo Truyền Thanh 31

Ngày đăng: 12/20/2019