Sống Đạo Truyền Thanh

Sống Đạo Truyền Thanh 32

1. Ca Khúc: Vui Mùa Xuân Mới - Ngọc Liên

Xuân Trường

2. Cơ Đốc Nhân Ăn Tết – Nguồn Tim-ai.net

Việt Hùng & Ninh Sơn

3. Chứng nhân: Chị Tống Minh Ngọc

Hải Yến phụ trách

4. Xuân Tươi Mới – Mục sư Trí sự Lâm Văn Minh

Kim Hân

5. Trò chuyện Với Nhà Thơ Trần Nguyên Đán

Nhà Văn Hoàng Nga

6. Thơ: Và Thôi – Trần Nguyên Đán

Nhà Văn Hoàng Nga

7. Biết Đâu Nguồn Cội – MS Lữ Thành Kiến

Việt Hùng-Ninh Sơn

8. Truyện ngắn: Cây Trái Âm Nhạc - Kim Hân

Kim Hân

9. Mọi Sự Đều Trở Nên Mới – MS Nguyễn Văn Huệ

Thiên Kiều Giang