Sống Đạo Truyền Thanh

Sống Đạo Truyền Thanh 8

1. Lời Chào Sống Đạo

2. CK: Xuân An Lành - Hoàng Trung

Hợp ca

3. Niềm Vui Không Tàn Phai - Vũ Tín Trung

MS Nguyễn Phi Hùng

4. CK: Xuân Bất Tận - TKG

Diệp Anh

5. Bệnh Than - Phù Vân

Tường Hân

6. Chút Nhớ Trong Thơ - Hàn Linh

Tường Hân

7. Lời Chứng Đầu Năm

ÔngHai

8. CK: Chúc Mừng Năm Mới - TKG

Thiếu Nhi Vancouver

9. Sứ Điệp: Xuân Bất Tận

MS Đoàn Ngọc Ẩn

10. Cổ Nhạc: Chúa Là Mùa Xuân - TKG

Ngọc Huyền

11. Truyện Ngắn: Mùa Xuân Tìm Được - Tiểu Đăng

Sống Đạo