Thu Vân

TẬN TRONG TÂM HỒN

1. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Ru-tơ

2. Giê-xu là Bạn Thật

Tứ ca

3. Ghi Khắc Tình Yêu Ngài

Thu Vân

4. Tận Trong Tâm Hồn

Thúy Loan

5. Đi Với Chúa

Tứ ca

6. Cần Chúa Luôn

Nhật Mai

7. Thế Giới Thuộc Chúa

Tứ ca

8. Lối Thóat An Bình

Thu Vân

9. Nơi Thập Tự

Tứ ca

10. Biến Đổi

Nhật Mai

Lời giới thiệu

CD Tận Trong Tâm Hồn gồm 11 ca khúc do Nhật Mai, Thúy Loan, Ru-tơ và Thu Vân trình bày. Thực hiện dịp .Kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam (1911-2011).

Recorded by Đình Huấn, Vũ Sơn
Mixed by Đình Huấn, Philip Thi, & Brandon Pociuch
Cover Image by Mai Khanh
Designed by www.ericsonstudio.com
Printed by Eastwest Printing, USA.
All rights reserved © Copyright 2011 by
THU VÂN PRODUCTION

Giá ủng hộ: $10 USD/CD

Liên lạc:
Thu Vân Nguyễn
khanhvancmt@gmail.com

Ngày đăng: 08/04/2011