Thu Vân

TÌNH YÊU TUYỆT VỜI

1. Tình Trời Với Đất

Thu Vân

2. Lại Bên Cha

Nhật Mai, Thúy Loan, Ru-tơ, Thu Vân

3. Vì Sao?

Ru Tơ

4. Tình Yêu Tuyệt Vời

Nhật Mai

5. Tôi Là Ai?

Thúy Loan, Ru-tơ

6. Điều Tôi Thấu Hiểu

Thu Vân

7. Vững Bước

Nhật Mai

8. Nơi Nương Dựa

Nhật Mai, Thúy Loan, Ru-tơ, Thu Vân

9. Tiếng Chúa Dịu Dàng

Thúy Loan

10. Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Nhật Mai

11. Lời Kết Luận

Minh Nguyên

Lời giới thiệu

CD Tình Yêu Tuyệt Vời được thực hiện cho chuyến đi truyền giáo Taiwan và Malaysia 8/2010. CD gồm 10 ca khúc của nhiều tác giả với sự góp phần của các ca nhạc sĩ từ USA, Canada, Việt Nam, Korea và Germany.

Spoken Word by Minh Nguyên
Recorded by Philip Thi, Đặng Ngọc Quốc, Vũ Sơn, Brenda Pociuch, Herman Traina
Mixed by Philip Thi, Simon Touprong, Brenda Pociuch.
Images by Vũ Nguyễn, Designed by EricsonStudio.com
Printed by Eastwest Printing, USA
All rights reserved. Copyright 2010 by Thu Van Productions

Giá ủng hộ: $10 USD/CD

Liên lạc:
Thu Vân Nguyễn
khanhvancmt@gmail.com

Ngày đăng: 08/04/2010