Thu Vân

THU VÂN: TÂM TÌNH & TIẾNG HÁT

1. Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

2. Phỏng Vấn 1

3. Người Đã Đến Đây Vì tôi

4. Phỏng Vấn 2

5. Bên Cha

6. Phỏng Vấn 3

7. Tình Chúa Vẫn Còn Nguyên

8. Phỏng Vấn 4

9. Nơi Nương Dựa

Với Nhật Mai, Thúy Loan và Ru-tơ

10. Phỏng Vấn 5

11. Đừng Đóng Đinh Chúa

12. Phỏng Vấn 6

13. Nếu Dân Ta Khẩn Cầu

Với phụ họa của Thu Hòa và Thúy Lan

14. Phỏng Vấn 7

15. Càng Yêu Chúa Hơn

Với Trọng Nghĩa

16. Phỏng Vấn 8

17. Vinh Hiển Thuộc Chúa

Với phụ họa của Thu Hòa và Nhật Mai

18. Phỏng Vấn 9

19. Trở Về Bên Cha Dấu Yêu

Lời giới thiệu

CD “Thu Vân: Tâm Tình & Tiếng Hát” Thu Vân thực hiện để dâng lên Chúa lòng biết ơn trong dịp kỷ niệm 20 Năm Ghi Âm Thánh Nhạc (1991-2011). & 100 năm Tin Lành đến Việt Nam (1911-2011). Trong CD này, ngoài 3 bài hát mới thâu, sẽ có những bài hát được chọn lọc trong một số CDs Thu Vân đã thâu từ 1991 đến nay.

Suốt 20 năm qua, đã dự phần ca ngợi Chúa trong những cassette và CD sau đây:
1. Chúa (1991) – Ban Thanh Niên Hội Thánh Tin Lành Hawthorne (Chí Thái)
2. Nguồn An Bình 2 (1992) – Văn Phẩm Nguồn Sống (Quang Trung & Đan Hà)
3. Nguồn An Bình 4 (1993) – Văn Phẩm Nguồn Sống (Quang Trung & Đan Hà)
4. Nguồn An Bình 5 (1994) – Văn Phẩm Nguồn Sống (Quang Trung & Đan Hà)
5. Nguồn An Bình 6 (1997) – Văn Phẩm Nguồn Sống (Quang Trung & Đan Hà)
6. Trở Về (1994) – Hải Đăng Production (Đặng Ngọc Quốc)
7. Dưới Ánh Mặt Trời (1999) – Hải Đăng Production (Đặng Ngọc Quốc)
8. Không Thể Sống Thiếu Ngài (2006) – Sống Đạo Thánh Nhạc (Thiên Kiều Giang)
9. A-đam Con Ở Đâu? (2006) – Sống Đạo Thánh Nhạc (Thiên Kiều Giang)
10. Càng Yêu Chúa Hơn (2008) – Thu Vân Productions
11. Tình Yêu Tuyệt Vời (2010) – Thu Vân Productions
12. Thu Vân: Tâm Tình & Tiếng Hát (2011) – Thu Vân Productions
13. Tận Trong Tâm Hồn (2011) – Thu Vân Productions

Được phỏng vấn bởi MS Nguyễn Thỉ
(Đài Phát Thanh Tin Lành)
Track 13,17,19: mixed bởi Philip Thi

Giá ủng hộ: $10 USD/CD

Liên lạc:
Thu Vân Nguyễn
khanhvancmt@gmail.com

 

Ngày đăng: 11/04/2011