Thánh Kinh & Đời Sống

THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG 1-20

Sống Đạo xin giới thiệu chương trình THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG do Hội Thánh Tin Lành Sacramento thực hiện mỗi 2 tuần trên Youtube, channel: “HTTL Sacramento”. Cầu Chúa Thánh Linh đầy ơn trên Mục sư Hứa Trung Tín và Ban biên tập, cũng như trên tất cả chúng ta để ngày càng sâu nhiệm hơn trong Lời Chúa, hiểu rõ ý muốn Chúa và sống đẹp lòng Ngài.

Chương Trình Thánh Kinh và Đời Sống – Câu Hỏi và Trả Lời cho những thắc mắc trong đời sống con dân Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh.
Video mới sẽ được phát hành mỗi Thứ Sáu thứ nhất và Thứ Sáu thứ ba mỗi tháng. Xin quí vị đón xem.
Liên Lac: Ask@hoithanhtinlanhsacramento.com
Ban Biên Tập:
Mục Sư: Hứa Trung Tín
Phỏng Vấn Viên: Nguyễn Nguyệt Thùy Trinh
Tài Liệu: Nguyễn Phượng Hoàng, Nguyễn Phúc Lưu, Trương Anh Thy, Vũ Hương Giang và Hoàng Thiên Phước
Kỹ Thuật: Trương Bách Hoài Hải và Dương Chấn Khải

20. Hội Thánh Phải Có Thái Độ Nào Đối Với Tình Dục Đồng Giới

19. Cơ Đốc Nhân Có Được Sử Dụng Các Biện Pháp Tránh Thai Không?
https://www.youtube.com/watch?v=Po92qdZPwTI
18. Bạo Hành Gia Đình Có Thể Dẫn Đến Ly Dị Hay Không?
https://www.youtube.com/watch?v=SFncAMMhyUI
17. Ly Dị Là Giải Pháp Chấp Nhận Được Trong Hôn Nhân Cơ Đốc Chăng?
https://www.youtube.com/watch?v=kF0zDp4AfUM
16. Hôn Nhân Là Gì Trong Quan Điểm Của Thánh Kinh?
https://www.youtube.com/watch?v=4cCWFalXKm4
15. Phụ Nữ Có Được Làm Mục Sư hay Chấp Sự Không?
https://www.youtube.com/watch?v=WvngvvyEHhQ
14. Cơ Đốc Nhân Hiểu Thế Nào Về Dâng Phần Mười?
https://www.youtube.com/watch?v=KcfEESL5pkA
13. Tại Sao Cơ Đốc Nhân Kỷ Niệm Giáng Sinh Vào Ngày 25 Tháng 12?
https://www.youtube.com/watch?v=9bVJ35sNTXQ
12. Cơ Đốc Nhân Có Nên Giải Phẫu Thẩm Mỹ Không?
https://www.youtube.com/watch?v=xS1HrPKWtTs
11. Cơ Đốc Nhân Có Nên Tập Luyện Yoga Không?
https://www.youtube.com/watch?v=TyLb5M8r_Fw
10. Tôi Nên Đi Hay Ở Nếu Bất Đồng Quan Điểm Với Nhà Thờ Hoặc Giáo Hội?
https://www.youtube.com/watch?v=L3tv6qhCen4
9. Tiêm Chủng Covid-19 Có Phải Là “Dấu Của Con Thú” Không?
https://www.youtube.com/watch?v=4zNT9fnlRZ4
8. Con Cái Chúa Nên Nhận Định Thế Nào Về Việc Xăm Mình?
https://www.youtube.com/watch?v=CPZGrewH7l0
7. Cơ Đốc Nhân Nhìn Thế Nào Về Âm Nhạc Trong Thờ Phượng Và Giải Trí?
https://www.youtube.com/watch?v=62sUOkxe3gs
6. KINH THÁNH CÓ CÒN THÍCH HỢP CHO THỜI ĐẠI NGÀY NAY KHÔNG?
https://www.youtube.com/watch?v=f1Sup1hYZ_g
5. MỘT NGƯỜI THẬT SỰ TIN CHÚA CÓ KHẢ NĂNG ĐÁNH MẤT SỰ CỨU RỖI MÌNH KHÔNG?
https://www.youtube.com/watch?v=Fe3bVjypIw4
4. TÔI ĐI NHÓM VÀ THAM GIA NHIỀU CÔNG VIỆC NHÀ THỜ NHƯNG LÀM SAO TÔI BIẾT CHẮC MÌNH ĐƯỢC CỨU?
https://www.youtube.com/watch?v=Brc8iIx7_v4
3. HỘI THÁNH KHÔNG TUÂN LỆNH CẤM NHÓM HỌP CỦA CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG LÀ ĐÚNG HAY SAI?
https://www.youtube.com/watch?v=O3N4ePnOAvA
2. NHIỀU NGƯỜI TRONG NHÀ THỜ LÀM TÔI VẤP PHẠM, VẬY TÔI Ở NHÀ THỜ PHƯỢNG TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHÔNG?
https://www.youtube.com/watch?v=xzwfVRDRpss
1. TẠI SAO CƠ ĐỐC NHÂN PHẢI ĐẾN NHÀ THỜ ĐỂ THỜ PHƯỢNG CHÚA CHUNG VỚI CÁC ANH CHỊ EM KHÁC?
https://www.youtube.com/watch?v=WHD73u1B5xY

Ngày đăng: 06/03/2022