MS Phạm Văn Tính

CA KHÚC MS PHẠM VĂN TÍNH 2 – Nhạc Giáng Sinh Thiếu Nhi

1. ĐÓN MỪNG NOEN

Thái Thị Lan Trâm

2. BÀI CA CỦA MARI

3. NỖI LÒNG GIÔ-SÉP

4. MỤC TỬ TÌM CHÚA

5. TÌM VỀ BÊ-LEM

6. TIN LÀNH CHO MUÔN DÂN

7. SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN

8. KHI NOEN VỀ TRÊN BON LÀNG

Lời Giới Thiệu

MS Phạm Văn Tính, Quản nhiệm CHTL Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam. Xin lần lượt giới thiệu loạt ca khúc Thiếu nhi của Mục sư sáng tác trong năm 2015 vừa qua, đã được Khối Thiếu Nhi của Tổng Liên Hội sử dụng trong chương trình Thánh Kinh Hè 2016.

Liên lạc tác giả: tinhphamvan12@yahoo.com.vn

Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những ca khúc Giáng Sinh Thiếu nhi của Mục sư Phạm Văn Tính do Thái Thị Lan Trâm trình bày:

Nhạc GS Thiếu Nhi Tin Lành – ĐÓN MỪNG NOEN- MS Phạm Văn Tinh

Nhạc GS Tin Lành – BÀI CA CỦA MARI- MS Phạm Văn Tính

Nhạc GS Tin Lành-NỖI LÒNG GIÔ-SÉP. MS Phạm Văn Tính

Nhạc GS Thiếu nhi Tin Lành – MỤC TỬ TÌM CHÚA- MS Phạm Văn Tính

Nhạc GS Thiếu nhi Tin Lành .TÌM VỀ BÊ-LEM. MS Phạm Văn Tính

Nhạc GS Tin Lành – TIN LÀNH CHO MUÔN DÂN- MS Phạm Văn Tính

Nhạc GS Tin lành-SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN- MS Phạm Văn Tính

Nhạc GS Tin Lành-KHI NOEN VỀ TRÊN BON LÀNG-MS Phạm Văn Tính

Ngày đăng: 12/18/2016