MS Phạm Văn Tính

CA KHÚC MS PHẠM VĂN TÍNH 4 – Thiếu Nhi

1. Bàn Chân Đẹp

2. Đây Tin Mừng Vui

3. Được Dựng Nên Mới

4. Siêng Năng Học Tập

5. Được Dựng Nên Cách Diệu Kỳ

6. Lời Chúa Là Lời Hằng Sống

7. Kinh Thánh Là Ngọn Đèn

8. Lời Chúa Phán Luôn Linh Nghiệm

9. Lời Chúa Năng Quyền

10. Lời Chúa Luôn Ngay Thẳng

11. Thỏa Vui Khi Có Mẹ Cha

12. Trung Thu Vui

Lời Giới Thiệu

MS Phạm Văn Tính, Quản nhiệm CHTL Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam. SĐ xin lần lượt giới thiệu thêm những ca khúc Thiếu nhi của Mục sư sáng tác. Video được sản xuất bởi KHỐI THIẾU NHI – UB THANH THIẾU NHI – HTTLVN (Miền Nam)

Liên lạc tác giả: tinhphamvan12@yahoo.com.vn


BÀN CHÂN ĐẸP | THÁNH KINH HÈ 2020 | TIN MỪNG

TKH2020 – TIN MỪNG | BÀI HÁT – ĐÂY TIN MỪNG VUI

TKH 2021 – ĐƯỢC DỰNG NÊN MỚI

TKH 2021 – SIÊNG NĂNG HỌC TẬP

TKH 2021- ĐƯỢC DỰNG NÊN CÁCH DIỆU KỲ

LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG

KINH THÁNH [TKH 2019 – NGỌN ĐÈN KỲ DIỆU] – VBS

LỜI CHÚA PHÁN LUÔN LINH NGHIỆM

LỜI CHÚA NĂNG QUYỀN

LỜI CHÚA LUÔN NGAY THẲNG

THOẢ VUI KHI CÓ MẸ CHA

Trung Thu Vui – Nhạc Thánh Thiếu Nhi

 

 

 

Ngày đăng: 09/28/2018