MS Phạm Văn Tính

CA KHÚC MS PHẠM VĂN TÍNH 3 – Thiếu Nhi

1. TRÊN ĐƯỜNG ĐA-MÁCH

Thái Thị Lan Trâm

2. CUỘC ĐUA THUỘC LINH

Thúy Huyên & Lan Trâm

3. CHÚA NGỰ TRONG EM

4. EM TIN NHẬN GIÊ-XU

5. NGÔI NHÀ CỦA EM

6. VÌ SAO LẠ THẾ?

7. QUYẾT KHÔNG CHỊU Ô UẾ

8. DÒNG CHỮ TRÊN TƯỜNG

9. PHO TƯỢNG TRONG MƠ

10. TRONG HANG SƯ TỬ

Lời Giới Thiệu

MS Phạm Văn Tính, Quản nhiệm CHTL Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam. SĐ xin lần lượt giới thiệu thêm những ca khúc Thiếu nhi của Mục sư sáng tác. Video được sản xuất bởi KHỐI THIẾU NHI – UB THANH THIẾU NHI – HTTLVN (Miền Nam)

Liên lạc tác giả: tinhphamvan12@yahoo.com.vn

TRÊN ĐƯỜNG ĐA-MÁCH – Ca Khúc Phạm Văn Tính

CUỘC ĐUA THUỘC LINH – Ca Khúc Phạm Văn Tính

 

CHÚA NGỰ TRONG EM – TKH2017

EM TIN NHẬN GIÊ-XU – TKH2017 – NNCE

NGÔI NHÀ CỦA EM – TKH2017 – NNCE

VÌ SAO LẠ THẾ? | THÁNH KINH HÈ 2018 | ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA EM

QUYẾT KHÔNG CHỊU Ô UẾ | THÁNH KINH HÈ 2018 | ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA EM

DÒNG CHỮ TRÊN TƯỜNG | THÁNH KINH HÈ 2018 | ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA EM

PHO TƯỢNG TRONG MƠ | THÁNH KINH HÈ 2018 | ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA EM

TRONG HANG SƯ TỬ | THÁNH KINH HÈ 2018 | ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA EM

 

Ngày đăng: 04/18/2018