MS Phạm Văn Tính

CA KHÚC MS PHẠM VĂN TÍNH 1 – Thiếu Nhi

1. GIẤC MƠ CỦA GIÔ-SÉP

Y Yoel Knul & H Lueng Nie

2. GIÔ-SÉP VÀ CÁC ANH MÌNH

H Lueng Nie

3. GIÔ-SÉP ĐƯỢC PHƯỚC

H Lueng Nie

4. CHIÊM BAO CỦA VUA

H Lueng Nie

5. HÀNH TRÌNH ĐẾN Ê-DÍP-TÔ

H Lueng Nie

6. SỐNG NHƯ GIÔ-SÉP

Y Yoel Knul & H Lueng Nie

7. VỚI LÒNG KIÊN TRÌ

Y Yoel Knul & H Lueng Nie

8. SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

Y Yoel Knul & H Lueng Nie

9. SỐNG THA THỨ

Y Yoel Knul & H Lueng Nie

10. SỐNG KHÔN NGOAN

Lời Giới Thiệu

MS Phạm Văn Tính, Quản nhiệm CHTL Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam. Xin lần lượt giới thiệu loạt ca khúc Thiếu nhi của Mục sư sáng tác trong năm 2015 vừa qua, đã được Khối Thiếu Nhi của Tổng Liên Hội sử dụng trong chương trình Thánh Kinh Hè 2016.

Liên lạc tác giả: tinhphamvan12@yahoo.com.vn

GIẤC MƠ CỦA GIÔ-SÉP

Sáng tác: Mục sư Phạm Văn Tính
Trình bày: NSUT Y Yoel Knul & vợ là ca sĩ H Lueng Nie, tín hữu Tin Lành tại Đăk Lăk, dân tộc Ê-đê
Karaoke: TĐ Phan Nhiễm

GIÔ-SÉP VÀ CÁC ANH MÌNH

Sáng tác: Mục sư Phạm Văn Tính
Trình bày: Ca sĩ H Lueng Nie, tín hữu Tin Lành tại Đăk Lăk, dân tộc Ê-đê
Karaoke: TĐ Phan Nhiễm

GIÔ-SÉP ĐƯỢC PHƯỚC

Sáng tác: Mục sư Phạm Văn Tính
Trình bày: Ca sĩ H Lueng Nie, tín hữu Tin Lành tại Đăk Lăk, dân tộc Ê-đê
Karaoke: TĐ Phan Nhiễm

CHIÊM BAO CỦA VUA

Sáng tác: Mục sư Phạm Văn Tính
Trình bày: Ca sĩ H Lueng Nie, tín hữu Tin Lành tại Đăk Lăk, dân tộc Ê-đê
Karaoke: TĐ Phan Nhiễm

HÀNH TRÌNH ĐẾN Ê-DÍP-TÔ

Sáng tác: Mục sư Phạm Văn Tính
Trình bày: Ca sĩ H Lueng Nie, tín hữu Tin Lành tại Đăk Lăk, dân tộc Ê-đê
Karaoke: TĐ Phan Nhiễm

SỐNG NHƯ GIÔ-SÉP

Sáng tác: Mục sư Phạm Văn Tính
Trình bày: NSUT Y Yoel Knul & vợ là ca sĩ H Lueng Nie, tín hữu Tin Lành tại Đăk Lăk, dân tộc Ê-đê
Karaoke: TĐ Phan Nhiễm

VỚI LÒNG KIÊN TRÌ
Sáng tác: Mục sư Phạm Văn Tính
Trình bày: NSUT Y Yoel Knul & vợ là ca sĩ H Lueng Nie, tín hữu Tin Lành tại Đăk Lăk, dân tộc Ê-đê
Karaoke: TĐ Phan Nhiễm

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG
Sáng tác: Mục sư Phạm Văn Tính
Trình bày: NSUT Y Yoel Knul & vợ là ca sĩ H Lueng Nie, tín hữu Tin Lành tại Đăk Lăk, dân tộc Ê-đê
Karaoke: TĐ Phan Nhiễm

SỐNG THA THỨ

Sáng tác: Mục sư Phạm Văn Tính
Trình bày: NSUT Y Yoel Knul & vợ là ca sĩ H Lueng Nie, tín hữu Tin Lành tại Đăk Lăk, dân tộc Ê-đê
Karaoke: TĐ Phan Nhiễm

SỐNG KHÔN NGOAN

Ngày đăng: 12/09/2016