MS Phạm Văn Tính

CA KHÚC MS PHẠM VĂN TÍNH 6 – Nhạc Tổng Hợp

1. CUỘC ĐỜI MÌNH

Huyên Trần

2. NGƯỜI CHÚA CHỌN CHO ANH

TĐ Ro Ayon

3. CẢM TẠ CHÚA NHÂN TỪ

TĐ Ro Ayon

4. HỘI THÁNH CỦA CHÚA GIÊ-XU

TĐ Ro Ayon

5. XUÂN VUI TƯƠI

TĐ Ro Ayon

6. CUỘC ĐUA THUỘC LINH

Thúy Huyên & Lan Trâm

7. CÔNG VIỆC VINH QUANG

HTTL Phúc Âm II

8. ĐỀN THÁNH CỦA CHÚA

HT Nam Đà, Đăk Nông

9. BÀI CA CỦA MARI

Lan Trâm

10. NỖI LÒNG GIÔ-SÉP 

Lan Trâm

11. TIN LÀNH CHO MUÔN DÂN

Lan Trâm

12. BÌNH AN DƯỚI ĐẤT

Ca đoàn Si-ôn, HTTL Phúc Âm 2, Bình Thuận

13. CHÚA CHẾT VÌ TA

Ban PN CHTL Gia Nghĩa

Lời Giới Thiệu

MS Phạm Văn Tính, Quản nhiệm CHTL Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam. SĐ xin lần lượt giới thiệu thêm những ca khúc của Mục sư sáng tác mang âm hưởng Tây Nguyên, Tây Bắc. Video được sản xuất bởi KHỐI THIẾU NHI – UB THANH THIẾU NHI – HTTLVN (Miền Nam)

Liên lạc tác giả: tinhphamvan12@yahoo.com.vn

CUỘC ĐỜI MÌNH – Huyên Trần I Nhạc Thánh Tin Lành

NGƯỜI CHÚA CHỌN CHO ANH
Sáng tác: MS Phạm Văn Tính
Trình bày: TĐ Ro Ayon

HỘI THÁNH CỦA CHÚA GIÊ-XU – TĐ Ro Ayon

XUÂN VUI TƯƠI
Nhạc & Lời: Ms Phạm Văn Tính
Trình Bày: Ro A Yon

CUỘC ĐUA THUỘC LINH – Thúy Huyên & Lan Trâm

CÔNG VIỆC VINH QUANG – HTTL Phúc Âm II – Lễ Bổ Nhiệm MS Phạm Văn Tính

ĐỀN THÁNH CỦA CHÚA 
Nhạc & lời: MS Phạm Văn Tính
Tôn vinh Chúa:HT Nam Đà, Đăk Nông
Tại: Lễ Cung Hiến Nhà Nguyện 05/12/2017

BÀI CA CỦA MARI
Sáng tác: MS Phạm Văn Tính
Trình bày: Lan Trâm

NỖI LÒNG GIÔ-SÉP 
Sáng tác: MS Phạm Văn Tính
Trình bày: Lan Trâm

TIN LÀNH CHO MUÔN DÂN
Sáng tác: MS Phạm Văn Tính
Trình bày: Lan Trâm

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT
Nhạc & lời: MS Phạm Văn Tính
Tôn vinh Chúa: Ca đoàn Si-ôn, HTTL Phúc Âm 2, Bình Thuận
Thực hiện: Ban Truyền Thông PÂ 2

CHÚA CHẾT VÌ TA
Sáng tác: MS Phạm Văn Tính
TVC: ban PN CHTL Gia Nghĩa
Thương khó 2021

 

Ngày đăng: 08/22/2021