Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 166-170)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 166-170)

Bài 166 – Chúa Cứu Thế Là Đấng Tạo Hóa
Bài 167 – Thiên Phụ Vĩnh Cửu Và Vua Hòa Bình
Bài 168 – Trễ Còn Hơn Không
Bài 169 – Vết Chân Trên Cung Trăng
Bài 170 – Biết Mà Vẫn Làm

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 06/13/2023