Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 31-35)

 

Bài 31 – Cứ Cho Anh Ta Uống Đi (2:00)

Bài 32 – Nửa Trắng Nửa Đen (6:58)

Bài 33 – Nếu Thể Xác Chúa Cứu Thế Không Sống Lại (12:13)

Bài 34 – Xoá Sạch Quá Khứ (18:28)

Bài 35 – Trường Sinh Bất Tử Hay Chết Và Sống Lại? (24:06)

Tác Giả: Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Nhạc: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời; Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 03/21/2022